Jul 27, 2021 14:31 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı Sədə ostani zid artileriya hucum

Səudiyə cinayətkarə koalisiya zinə şanqo de artileriya Yəmənı şimal Sədə ostani Mənbəh şəhrstani Əlrəğo məntəğədə ğeyre hərbiyə binaon hədəf qətedən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya zinə şanqo de artileriya Yəmənı şimal Sədə ostani Mənbəh şəhrstani Əlrəğo məntəğədə ğeyre hərbiyə binaon hədəf qətedən.

Bə İRNA xəbon əsosi ım artileriya hucumədə 2 qılə Yəmənıjə şəhrvand kıştə bedən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya dəvardə haftəonədə çandəkərə Yəmənı mıxtəlif ostanonədə ğeyre hərbiyə binaonışon hədəf qətə.