Jul 28, 2021 12:49 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon Yəmənı mıxtəlif vıronışon bombardımon kardə.

Mediyaiyə mənbəon, Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon tərəfo Yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon beku xəbəşon doə.

Mediyaiyə mənbəon, Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon tərəfo Yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon beku xəbəşon doə.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə saatonədə 17 kərə Sərvah, Mədğəl, Rəhbə,və Cəbəl morad şəhrstanonışon Yəmənı mərkəz Marib ostanədə bombardımonışon kardə.

 

Tags