Jul 29, 2021 12:26 Asia/Tehran
  • Səudiyə Ərəbıstoni bə Yəmənı zid cinayəton dəvom

Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə 24 saatdə çandə kərə Yəmənı Marib, Əlbeyza, Əlcof və Sədə ostanonədə ğeyre hərbiyə binaon hədəf qətedən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə 24 saatdə çandə kərə Yəmənı Marib, Əlbeyza, Əlcof və Sədə ostanonədə ğeyre hərbiyə binaon hədəf qətedən.

Bə Yəmənı Əlməsirə zinə şanqonə elani əsos Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon 12 kərə Yəmənı mərkəz Marib ostani Rəhbə məntəğəşon bombardımon kardə.