Jul 31, 2021 14:32 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid bombardımon dəvom kardə.

Mediyaiyə mənbəon ,Səudiyə cinayətkarə koalisiya hucumon bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon zid dəvomış heste.

 Mediyaiyə mənbəon ,Səudiyə cinayətkarə koalisiya hucumon bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon zid dəvomış heste.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon dəvardə 24 saatdə 3 kərə Yəmənı mərkəz Marib ostani Ələbdiyə nomo bıə şəhrstanışon bombardımon kardə.

 

 

Tags