Aug 02, 2021 11:48 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya ijən Əlhodəydə otəşbastış darıştə.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya ijən Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani otəşbastışon darıştə.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya ijən Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani otəşbastışon darıştə.

Bə İRNA xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon zabiton mərkəz zinə şanqo elanış kardə Səudiyə cinayətkaron və çəvon muzdoron dəvardə 24 saatdə 153 kərə Əlhodəydə ostani otəşbastışon darıştə.

Bə Yəmənı silahinə ğıvvon zabiton əməliyatiyə mərkəzi elani əsosi Səudiyə cinayətkaron və çəvon mozdoron dəvardə 24 saatdə 18 qılə be pilotə təyyarəşon bə osmon rost kardə iyən de çandə qılə artileriya hucum və 126 kərə qullə ğandeədə bə Əlhodəydə tərəf otəşbast sazışışon darıştə.