Aug 04, 2021 14:57 Asia/Tehran
  • Səudiyə rejimi  cəsusiyə be pilotə təyyarə Yəmənı ğərbədə bə zəmin eğandə bə.

Yəmənı silahinə ğıvvon muvəfəğ bedən Səudiyə koalisiya qıləy be pilotə təyyarə ki Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostanədə təcavozkarə hərəkət əncom dodə be arəko bıbən.

Yəmənı silahinə ğıvvon muvəfəğ bedən Səudiyə koalisiya qıləy be pilotə təyyarə ki Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostanədə təcavozkarə hərəkət əncom dodə be arəko bıbən.

Im be pilotə təyyarə təyyarə Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostani Əlcəbəliyə məntəğədə hədəf qətə bə.

 

Tags