Aug 16, 2021 11:20 Asia/Tehran
  • Səna:Amerkə və Ərəbıston natə kəştion vəy qəteədə bə Yəmənı cəmaəti veyə ğətliam bois bedən.

Yəmənı natə şirkəti elanış karde Səudiyə-Amerkə koalisiya natə kəştion vəy qəteədə iyən Yəmənı həyatiyə təsisaton ehtiyoc bə enerji təmin nıbeədə bə Yəmənı milləti veyə ğətliam bois bedən.

Yəmənı natə şirkəti elanış karde Səudiyə-Amerkə koalisiya natə kəştion vəy qəteədə iyən Yəmənı həyatiyə təsisaton ehtiyoc bə enerji təmin nıbeədə bə Yəmənı milləti veyə  ğətliam bois bedən.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Yəmənı natə şirkət de qıləy bəyonot Səudiyə cinayətkarə koalisiya məmləkəton dıyoədə dızdion və ıştənbəsə rəftoron vəy qəteş  tələb karde ki nati həmk kardə kəştion vəy qətedən və bə Əlhodəydə port daxil be icazə dodə nin.

 

Tags