Sep 16, 2021 14:38 Asia/Tehran
  • Səudion bə Yəmənı zid otəşbasti darışte dəvom

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid hərbiyə cinayəton dəvomədə dəvardə 24 saatdə ım məmləkəti ğərb Əlhodəydə ostanədə 297 kərə otəşbastışon darıştə.

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid hərbiyə cinayəton dəvomədə dəvardə 24 saatdə ım məmləkəti ğərb Əlhodəydə ostanədə 297 kərə otəşbastışon darıştə.

Əlməsirə xəbəriyə mərkəz bə qıləy hərbiyə mənbə nəğli əsosi bə 14 kərə otəşbast darışte Əlxəmseyn xiyaban iyən Əlfazə və Əlcəbəliyə məntəğon bombardımon kardeyu Səudiyə koalisiya təyyarəon bə osmon rost be iyən Əlxəmseyn xiyaban və Əlmənzər və Əldərihmi, Əlfazəh və Əlcəbəliyə məntəğəonədə 25 kərə cəsusiyə təyyarəon pəre işarəş kardə.

 

Tags