Oct 12, 2021 14:08 Asia/Tehran
  • Səna ğıvvon Maribədə bə tojə muvəfəğiyyət rəsən.

Yəmənı qıləy hərbiyə mənbə, Maribı cənub hissədə çan qılə di komilə sorətədə bə Yəmənı silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon dast eqıneku xəbəş doə.

Yəmənı qıləy hərbiyə mənbə, Maribı cənub hissədə çan qılə di komilə sorətədə bə Yəmənı silahinə ğıvvon iyən mubarizə əkon dast eqıneku xəbəş doə.

Bə spotnik aqentəti xəbon əsosi Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon ımruj 3 şanbə Maribı canqədə ıştə bə nav şə hərəkəton dəvomədə ,Maribı cənub hissədə Əlcobə şəhri çanqılə di kontroli bəştə dast qətedən.

 

 

Tags