Oct 14, 2021 14:15 Asia/Tehran
  • Bə Suriyə sionist rejimi həvo həmləon.

Bə Suriyə sionist rejimi həvo həmləon nəticədə 4 nəfər kışte və zəxmin bıən.

Bə Sana aqentiyəti raporti əsos, bə Suriyə şimol ğərb məntəğonədə bıə Hums şəhri ətrof, Tədmor məntəğə  sionist rejimi həvo həmləon nəticədə 4 qılə əsqər kıştə bıən.

Bə rəsə xəbon əsos, həminə həmlədə ki Suriyə-İraği sərhəddiku əncom bıə Suriyə həvo mudafiyə sistemon de rəketon muğabilə. karde.

Həmzəman Suriyə-İraği sərhəddi ətrofədə Amerkə və sionist rejimi cəsusi təyyorəon həm bə fəaliyəti məşğulin.

sionist rejim iyən Amerkə, məntəğədə terroristonku himoyədorəti karde çərçivədə daimən bə İrağ və Suriyə hərbi bazaon həmlə kardən.

Tags