Oct 15, 2021 14:47 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbiyə baxşədə qıləy Fələstinıjə cıvoni şəhodət.

Qıləy Fələstinıjə cıvon 5 şanbə şəv İ ordan ru ğərbiyə sahili Beyt Ləhmədə de sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə bə şəhodət rəsedə.

Qıləy Fələstinıjə cıvon 5 şanbə şəv İ ordan ru ğərbiyə sahili Beyt Ləhmədə de sionist rejimi hərbiçion ğandə qullə bə şəhodət rəsedə.

Bə telerədyo aqentəti xəbon əsosi sionist rejim iddaş kardə ım Fələstinıjə cıvon bə sionistə hərbiçion hucum barde ğəsdış bə.

Vote lozime sioniston venə jıqo iddaon Fələstinıjon hədəf qəteyu  pesoxtedən.