Oct 17, 2021 09:08 Asia/Tehran
  • Yəmənı Marib ostan Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon tərəfo de şiddəti bombardımon bə.

Həmzəman Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon ,Yəmənı mərkəz Marib ostanədə bə nav şeədə,Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon ım ostani bəzi məntəğonışon de şiddəti bombardımon kardə.

Həmzəman Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon ,Yəmənı mərkəz Marib ostanədə bə nav şeədə,Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon ım ostani bəzi məntəğonışon de şiddəti bombardımon kardə.

Əlaləm kanal zinə şanqo elanış karde Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon Marib ostanədə bə Sərvah və Ələbdiyə məntəğəon 30 kərə hucumışon bardə.

Desbə ışət çı hucumon ziyanon və ehtimaliyə tələfatiku heç qılə məlumat nəşr bə ni.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya Təmənı Marib ostani canqiyə meydonədə məğub be bəpeştə bı rujonədə nakonəsə ve bə ım ostani zid həvoiyə hucumon bardedə.