Oct 19, 2021 14:36 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə koalisiya bə Yəmənı mıxtəlif vıron hucumon dəvom

Səudiyə cinayətkarə koalisiya zinə tojədən bə Yəmənı zid həvoiyə hocomışon barde.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya zinə tojədən bə Yəmənı zid həvoiyə hocomışon barde.

Bə Yəmənı Əlməsirə kanali elani əsosi Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon 31 kərə Marib,Əlbeyza və Əlcof ostanon bəzi məntəğon bombardımonışon kardə.

Desbə ısət çı hucumi ziyanon və ehtimaliyə tələfatiku heç qılə xəbə  nəşr bə ni.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya təyyarəon dəvardə rujonədə Yəmənı mıxtəlif ostanonədə ğeyre hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.