Oct 22, 2021 13:36 Asia/Tehran
  • Yəmənıjə ğıvvon bə Ərəbıston bardə hucumədə 35 nəfər kıştə və yarəjə bən.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti elanış karde bə Ərəbıstonı cənub Cizanı şəhr qıləy rəketinə əməliyati nəticədə 35 qılə hərbiçi kıştə və yarəjə bedən.

Yəmənı silahinə ğıvvon sıxanəvoti elanış karde bə Ərəbıstonı cənub Cizanı şəhr qıləy rəketinə əməliyati nəticədə 35 qılə hərbiçi kıştə və yarəjə bedən.

İRNA bə Yəmənı mediyaon nəğli əsosi elanış kardə Yəhya Səri qıləy mətboatiyə konfransədə əlovəş kardə Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon zinə şanqo muvəfəğ bən de 5 qılə balestik rəketi,fərmondə mərkəz, silah və bombaon anbo iyən Apaçi nomo bıə vertəliyoti mandə vıron hədəf bıqəton.

Yəhya Sərih əlovəş kardə kıştə və yarəjəon miyonədə Ərəbıstoni ğıvvonku çandə qılə zabit və vertəliyoton pilot həm mışohidə bedə.