Oct 26, 2021 14:38 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid hucumon dəvom.

Xəbəriyə mənbəon Səudiyə koalisiya hucumon dəvomiku bə Yəmənı Marib və coqlə məntəğon zid xəbəş do.

Xəbəriyə mənbəon Səudiyə koalisiya hucumon dəvomiku bə Yəmənı Marib və coqlə məntəğon zid xəbəş do.

Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali ımrujə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon  dəvardə saatonədə 14 kərə Əlcobəh və 2 kərə Marib ostani Sərvah şəhrstani bombardımon kardən.

 

 

Tags