Nov 21, 2021 13:41 Asia/Tehran
  • Səna məhkəmədə Yəmənıjə mızdoron muhakimə.

Yəmənı milliyə nicat devləti qıləy hərbiyə məhkəmə ım məmləkəti istifa doə devləti 56 qılə şəxsi mol və sərvəti musadirə kardeku xəbəş doə.

Yəmənı milliyə nicat devləti qıləy hərbiyə məhkəmə ım məmləkəti istifa doə devləti 56 qılə şəxsi mol və sərvəti musadirə kardeku xəbəş doə.

Bə Səba aqentəti ımrujnə xəbon əsosi Yəmənı mərkəziyə hərbiyə məntəğə məhkəmə Yəmənı 56 qılə muzdori mol və sərvəti musadirə kardeədə roziyəti dodə.

Im odəmon Səudiyə cinayətkarə koalisiya bə Yəmən daxil beyu nav şərayetışon icod kardə be.

 

Tags