Nov 23, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə koalisiya bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon hucum barde dəvom kardə.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya ıştə cinayəton dəvomədə,zəmin və həvoku bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon bardə.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya ıştə cinayəton dəvomədə,zəmin və həvoku bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon bardə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon zinə şanqo Əlhodəydə ostani Həbs şəhri Əlmərir di bombardımon kardən və ım həvoiyə hucumədə 1 ğeyre hərbiçi kıştə və qıləy homilə jen həm de şiddəti yarəjə bedə.