Nov 24, 2021 11:48 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı zid hucumon dəvom.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon ijən Yəmənı paytəxt Səna ğeyre hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon ijən Yəmənı paytəxt Səna ğeyre hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.

Bə Əlməsirə aqentəti xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon ımruj 4 şanbə Səna şəhri Ələınab  nomo bıə məntəğəşon de şiddəti bombardımon kardə ki ım hucumi nəticədə Yəmənı 2 qılə ğeyrehərbiyə şəhrvand kıştə bən.

 

Tags