Nov 28, 2021 13:03 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon Yəmənı Marib ostanışon bombardımon kardə.

Yəmənı mənbəon zinə şanqo, Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı mərkəz Marib ostani zid hucumon dəvomiku xəbəşon doə.

Yəmənı mənbəon zinə şanqo, Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı mərkəz Marib ostani zid hucumon dəvomiku xəbəşon doə.

Bə Əlməsirə kanali elani əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə çan saatdə 10 kərə Marib ostani Əlcobə və Sərvah məntəğonışon bombardımon kardə.

Desbə ısət çı hucumi ihtimaliyə ziyan və tələfatiku heç qılə xəbə nəşr bə ni.