Nov 29, 2021 10:49 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon Səna aeroporti bombardımon kardən.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon Yəmənı məmləkətdə bə Səna beynəlxalğə aeroporti təcavuzqərə hucumış barde.

Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon Yəmənı məmləkətdə bə Səna beynəlxalğə aeroporti təcavuzqərə hucumış barde.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon zinə əsrə vaxti Səna beynəlxalğə aeroporti 3 kərə bombardımon kardən.

Bə ım məlumati əsosi Səudiyə koalisiya dəvardə 1 haftə mıddətdə ım çan minnə kərəy ki Səna aeroporti bombardımon kardən.

 

Tags