Dec 02, 2021 10:46 Asia/Tehran
  • Bə Səna zid ijən həvoiyə hucum bə.

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid ıştə cinayəton dəvomədə bə ım məmləkəti paytəxt Səna zid tojədən həvoiyə hucumışon bino kardə.

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid ıştə cinayəton dəvomədə bə ım məmləkəti paytəxt Səna zid tojədən həvoiyə hucumışon bino kardə.

Bə Əlməsirə kanali xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə koalisiya ımruj sıb dəğiğə həvoiyə hucumonışon Sənaədə bə hərbiyə hədəfon zid əncomışon doə və şəhrvandonku piyəşe bə hədəf qətə bə məntəğon nez nıbon.

Səna dəvardə haftəonədə çandə kərə Səudiyə təyyarəon hucumədə dim bə dim bə.

Yəmənıjon bə Yəmənı şimal Səudiyə koalisiya hucumon şiddətin be dəlili Səudiyə -Amerkə koalisiya ğərbiyə sahil iyən Əlhodəydə ozod kardeədə məğlub be zındən və bovəş heste ki Amerkə hisob kitobon məntəğə xususi Yəmənı canqi həxədə bə yandı qıniyəy.

 

 

Tags