Dec 05, 2021 13:42 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon Səna bombardımon kardən.

Səudiyə cinayətkaron bə Yəmənı zid ıştə hərbiyə cinayəton dəvomədə tojədən bə ım məmləkəti paytəxt Səna zid bombardımonışon bino kardə.

Səudiyə cinayətkaron bə Yəmənı zid ıştə hərbiyə cinayəton dəvomədə tojədən bə ım məmləkəti paytəxt Səna zid bombardımonışon bino kardə.

Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi zinə şanqonə xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon 3 kərə Səna Əlnehzət və Məzbəh məntəğon hədəf qətedən.

Səna dəvardə haftəonədə çandəkərə bə Səudiyə hərbiyə təyyarəon hucumon şohid bə.

 

Tags