Dec 06, 2021 14:16 Asia/Tehran
  • De Ğətər iyən Tırkiyə həmkarion vositə Kabuli airporti okarde.

Ğətəri xarıci vəzir bo Kabuli airporti okardeyro ın kişvər və Tırkiyə miyono həmkarionku xəbəş do.

Ə Anadoli aqentiyəti raporti əsos, Şeyx Muhəmməd Bin Əbdur-Rəhman Ali Sani Miyonə Dıyo virtual iclosədə votışe: bo Kabuli airporti okardeyro ın kişvər və Tırkiyə miyono həmkarion əncom bəbe.

Əv Əfğanistoni vəziyəti barədə çı Rusiyə, Çin iyən məntəğə kişvəron niqəronion barədə həm votışe: Ğətər ım məsələ barədə çı Rusiyə nəzəri cəl kardış pidə.

Ğətəri xarıci vəzir təkidış karde: Əfğanistoni ısətnə əmniyəti şərayet dınyoş niqəron kardə və ın bois bıə ki əvon Əfğanistoni barədə oşko sterateqiyaşon nıbu.

Tags