Dec 15, 2021 13:33 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə koalisiya Yəmənı paytəxtışon bombardımon kardə.

Mediyaiyə mənbəon Səudiyə cinayətkarə koalisiya həvoiyə hucumonku bə Yəmənı paytəxt Səna zid xəbəş doə.

Mediyaiyə mənbəon Səudiyə cinayətkarə koalisiya həvoiyə hucumonku bə Yəmənı paytəxt Səna zid xəbəş doə.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi ım hucumonədə Səna kali məntəğonədə mincumlə Əlsəbeyn hədəf qətə bə.

Səudiyə koalisiya sıxanəvot de qıləy bəyonoti iddaş kardə ə hədəfon ki bəvon hucum təşkil bə hərbiyə hədəfon bən.

 

 

Tags