Jan 10, 2022 14:20 Asia/Tehran
  • Səudiyə hərbiyə təyyarəon Yəmənı ğeyri hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.

Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon Yəmənı mıxtəlif şəhron ğeyri hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.

Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon Yəmənı mıxtəlif şəhron ğeyre hərbiyə binaonışon bombardımon kardə.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə hərbiyə təyyarəon ımruj  Sədə və Umran ostanonışon de qunə həvoiyə hucumon hədəfışon qətə.

Yəmənıjə mənbəon elanışon kardə Yəmənı paytəxt Səna ostani kali məntəğon həm Səudiyə hərbiyə təyyarəon hucumədə hədəf qətə bə.

 

Tags