Jan 13, 2022 13:45 Asia/Tehran
  • Səudiyə hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı qıləy noxəşxonə hucum bardən.

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid ıştə hərbiyə cinayəton dəvomədə,Səna ostani qıləy noxəşxonə ətrofi bombardımon kardən.

Səudiyə koalisiya bə Yəmənı zid ıştə hərbiyə cinayəton dəvomədə,Səna ostani qıləy noxəşxonə ətrofi bombardımon kardən.

Əlməsirə xəbəriyə kanal ımruj sıb elanış kardə Səudiyə hərbiyə təyyarəon hucum bə Yəmənı paytəxt Səna cənub 48 nomo bıə noxəşxonə ətrofədə bə məntəğon bombardımon kardən ki bə noxəşon dəhşət bois bedə.

Bə ım xəbə əsosi 48 nomo bıə noxəşxonə ziyan qıniyəy və bə həminə noxəşxonə 4 qılə kadri yarəjə be həm bois bə.

Eyne holədə Səudiyə hərbiyə təyyarəon bə Əlhodəydə Əlcərahi şəhrstani Beyşuəyb di hucumədə 2 nəfər ğeyre hərbiçi kıştə bedən