Jan 14, 2022 14:33 Asia/Tehran
  • TırkiyəSuriyə Ezaz şəhri qırdo divo kəşe dumoədəy.

Suriyə qıləy vebsayt hozzı kardə məlumatdə Hələbı şimal Ezaz şəhri qırdo divo dəkırneyu Tırkiyə ğəsdiku xəbəş doə ta ım şəhri çı ostani coqlə məntəğonku co bıkə.

Suriyə qıləy vebsayt hozzı kardə məlumatdə Hələbı şimal Ezaz şəhri qırdo divo dəkırneyu Tırkiyə ğəsdiku xəbəş doə ta ım şəhri  çı ostani coqlə məntəğonku co bıkə.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi  Əsərpress nomo bə vebsayt zinə nıvıştışe Tırkiyə dəvardə 24 saatdə xəyli sementə divoş bə Ezaz daxilış kardə.

Im sementə divoon barzi bə 4 metr rəsedə və de bo həml bıkə maşinon Tırkiyəku Əfrin-Ezazı royku dəvardeədə ım şəhri ətrofədə əvardə bə.

 

 

Tags