Jan 15, 2022 11:06 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı zid həvoiyə bombardımon dəvom kardə.

Xəbəriyə mənbəon,Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon tərəfo Yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon kardeku xəbəşon doə.

Xəbəriyə mənbəon,Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon tərəfo Yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon kardeku xəbəşon doə.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon 27 kərə Yəmənı Marib ostanədə Əlvadi,Əlcobə,Hərib, Rəğvan, və Sərvah şəhrstanon bombardımon kardə.

Bə ım xəbə əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon 3 kərə Şəboh ostan və 2 kərə Əlcof ostan və 1 kərə Sədə ostan iyən Əlbeyza ostani həm 1 kərə hədəf qətedən.

 

Tags