Jan 16, 2022 11:56 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya Yəmənı Şəboh ostanədə ıştə mızdoron bombardımon kardə.

Yəmənı mənbəon Səudiyə-İ bə ərəbə əmirətion cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Əbudəbi vobəstə bə mbodəbi vobəstə hərbiyə təchizaton kərvoni hucum bardeku xəbəşon doə.

Yəmənı mənbəon Səudiyə-İ bə ərəbə əmirətion cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Əbudəbi vobəstə bə mbodəbi vobəstə hərbiyə təchizaton kərvoni hucum bardeku xəbəşon doə.

Bə Məvazin niyoz xəbon əsosiSəudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon zinə şanqo Yəmənı cənub Şəboh ostanədə bə İ bə ərəbə  əmirətion vobəstə bə mızdoron mərkəzi bombardımon kardən ki ım hucumi nəticədə çan nəfər kıştə və yarəjə bedən.