Jan 18, 2022 12:04 Asia/Tehran
  • Səudiyə cinayətkarə koalisiya bə Yəmənı Səna bardə hucumədə 12 nəfər kıştə və 11 nəfər yarəjə bən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı paytəxt bardə hucumədə 23 nəfər kıştə və yarəjə bən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı paytəxt bardə hucumədə 23 nəfər kıştə və yarəjə bən.

Bə Yəmənniyuz xəbon əsosi Səudiyə cinayətkarə koalisiya hərbiyə təyyarəon zinə şanqo Səna ostani Moin şəhrstanədə  Əllibi

Nomo bə mahlə bombardımon kardən ki ım hucumi nəticədə 12 nəfər mincumlə çan qılə jen və hırdən kıştə bedən və 11 nəfər həm yarəjə bən.