Jan 19, 2022 10:33 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon bə Yəmənı Marib ostan bardə hucumədə 5 nəfər Yəmənıj kıştə bən.

Səudiyə koalisiya təyyarəon zinə şanqo Yəmənı mərkəz Marib ostani Hərib baxşi Əlşərğ məntəğəşon bombardımon kardə.

Səudiyə koalisiya təyyarəon zinə şanqo Yəmənı mərkəz Marib ostani Hərib baxşi Əlşərğ məntəğəşon bombardımon kardə.

Bə Əlməsirə kanali elani əsosi ım hucumədə 5 qılə Yəmənıjə şəhrvand mincumlə 2 qılə hırdən kıştə bedən.

Səudiyə cinayətkarə koalisiya dəvardə haftəonədə çandəkərə Yəmənı mıxtəlif ostanon ğeyre hərbiyə binaonışon hədəf qətə.