Jan 24, 2022 11:30 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon 45 kərə Yəmənışon bombardımon kardə.

Xəbəriyə mənbəon elanışon kardə Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə 24 saatdə 45 kərə Yəmənı mıxtəlif məntəğonışon bombardımon kardə.

Xəbəriyə mənbəon elanışon kardə Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon dəvardə 24 saatdə 45 kərə Yəmənı mıxtəlif məntəğonışon bombardımon kardə.

Bə Əlməsirə ımrujnə xəbon əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon Marib ostani Əlvadi şəhrstani 4 kərə və Hərib şəhrstani 18 kərə bombardımonışon kardə.

Bə ım xəbə əsosi Səudiyə koalisiya hərbiyə təyyarəon eyne holədə 10 kərə Şəboh ostanədə Eynəltabiə şəhrstanışon bombardımon kardə.

 

Tags