Jan 28, 2022 09:46 Asia/Tehran
  • İ bə ərəbə əmirətion muzdoronku 90 nəfəri sə ve Yəmənı cənubədə kıştə bən.

Yəmənı mənbəon xəbəşon doə Şəboh ostanədə İ bə ərəbə əmirətion muzdoron hucumi vəy qəte cəriyanədə 90 nəfərisə ve çı muzdoronku kıştə bən.

Yəmənı mənbəon xəbəşon doə Şəboh ostanədə İ bə ərəbə əmirətion muzdoron hucumi vəy qəte cəriyanədə 90 nəfərisə ve çı muzdoronku kıştə bən.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Yəmənı hərbiyə mənbəon zinə xəbəşon doə Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizəəkon de İ bə ərəbə əmirətion vobəstə muzdoron Ələmaləğə  uzvon dave Yəmənı cənub Şəboh ostanədə dəvomış heste.

Votə bə ım dave cəriyanədə 90 nəfərisə ve kıştə və çandə 10 nəfər yarəjə bən.

 

 

Tags