May 01, 2022 11:10 Asia/Tehran
  • Səudiyə koalisiya 124 kərə Yəmənı otəşbastış darıştə.

Səudiyə koalisiya dəvardə 24 saatdə 124 kərə Yəmənı otəşbastış darıştə.

Səudiyə koalisiya dəvardə 24 saatdə 124 kərə Yəmənı otəşbastış darıştə.

Ərəbıston de Amerkə,İ bə ərəbə əmirətion və çan qılə məmləkəti koməkəti 2015 minnə sori martə manqiku bə Yəmən hərbiyə təcavozış kardə və ım məmləkətış zəmin dıyo və həvoku muhasirəş kardə.

Ərəbıston və çəy şərikon bə Yəmənı zid təşkil doə canq tosə ısət bə çandə sa həzo Yəmənıji kışte və yarəjə be iyən 4 milyon nəfəri avərəti bois bə.

 

Tags