May 05, 2022 11:57 Asia/Tehran
  • Yəmənı otəşbasti darışte Səudiyə koalisiya tərəfo dəvom kardedə.

Səudiyə koalisiya ğıvvon Yəmənı insoni və hərbiyə otəşbasti darışte dəvomədə Əlhodəydə ostani məntəğonışon hədəf qətə.

Səudiyə koalisiya ğıvvon Yəmənı insoni və hərbiyə otəşbasti darışte dəvomədə Əlhodəydə ostani məntəğonışon hədəf qətə.

İsveçdə bə roziyəti rəsə otəşbast Səna və Ərriyadı tərəfo vığandə bə heyəton miyonədə 2018 minnə sori dekabri 18 minnə ruji sıbə vaxtiku Yəmənı ğərb Əlhodəydə ostanədə bino be  əmmo Səudiyə koalisiya ha ruj əy darıştedə.

Bə Əlməsirə xəbon əsosi Yəmənı qıləy hərbiyə mənbə elanış karde Səudiyə koalisiya ğıvvon dəvardə 24 saatdə 83 kərə Əlhodəydə ostani otəşbastışon darıştə.

 

 

Tags