May 17, 2022 12:13 Asia/Tehran
  • İordan ru ğərbiyə sahilədə Fələstinıji kə xərobə kardən.

Fələstiniyə mənbəon İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi bə Fələstinıjon zid vəhşiyə siyasəton dəvomiku xəbə dodən.

Fələstiniyə mənbəon İordan ru ğərbiyə sahilədə sionist rejimi bə Fələstinıjon zid vəhşiyə siyasəton  dəvomiku xəbə dodən.

Fələstinı sərzəmini mıxtəlif vıronədə Fələstinıjon bina xərob karde və əvoni avərə karde , sionist rejimi silahinə ğıvvon kanə siyasəte.

Bə Fələstin əlyom xəbon əsosi sionist rejimi hərbiçion zinə de çan qılə loder İordan ru ğərbiyə sahil Əriha şərğ Divək əltəhtəha nomo bıə diədə Fələstinıjə şəhrvand Xəlil Əfanə kə xərob kardən.

 

Tags