May 22, 2022 11:22 Asia/Tehran
  • Yəmənı Ənsarullah yol:deşmeni hədəf Yəmənı vəhdət iyən ğıvvəinə uzvon zəif kardeye.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati yol Əbdulməlik Bədrəddin Əlhosi votışe:deşmeni hədəf Yəmənı milləti vəhdət iyən ğudrəti həmmə uzvon zəif kardeye ta əvoni bə çanq qəte rohət bıbo.

Yəmənı Ənsarullah hərəkati yol Əbdulməlik Bədrəddin Əlhosi votışe:deşmeni hədəf Yəmənı milləti vəhdət iyən ğudrəti həmmə uzvon zəif kardeye ta əvoni bə çanq qəte rohət bıbo.

Amerkə hərbiçion Yəmənı şərğ Əlməkla şəhri Ərriyan aeroport və Əlğeyzə aeroporti mərkəzonədə vırəşon kardə ta Yəmənı cənub hissə sahiliyə xəttədə ıştə nufuzi zumand bıkən.

Amerkəvıjon eyne holədə ki Yəmənı cuğrafiyaku hərbiyə mərkəzon icod kardeyu bəhrəşon bardə çı cuğrafiyaku ıştə uzvon təlim doe iyən terroristiyə əməliyatonədə bəvonku bəhrə bardeyu istifadə kardən.