May 23, 2022 12:29 Asia/Tehran
  • Yəmənı mudafiə vəzir:canq deşmenədə bə hucuminə şərayet ovaştə.

Yəmənı milliyə nicat devləti mudafiə vəzir,ım məmləkəti həmmə silahinə ğıvvon fəaliyyətonku de Səudiyə cinayətkaron mubarizə bardeyu ğədrdanətiş karde və votışe: canq mudafiə holəto bə hucuminə şərayet ovaştə.

Yəmənı milliyə nicat devləti mudafiə vəzir,ım məmləkəti həmmə silahinə ğıvvon fəaliyyətonku de Səudiyə cinayətkaron mubarizə bardeyu ğədrdanətiş karde və votışe: canq mudafiə holəto bə hucuminə şərayet ovaştə.

Yəmənı silahinə ğıvvon və mubarizə əkon mudafiə ğıvvə, har cəhəto ım məmləkəti Səudiyə rejimi tərəfo muhasirə karde vocodəndə ruj bə ruj inkişafi holədəy.

 

Tags