May 24, 2022 12:21 Asia/Tehran
  • Yəmənı silahinə ğıvvə Səudiyə koalisiya qıləy cəsusiyə təyyarəş bə zəmin eğandə.

Yəmənı silahinə ğıvvon zinə şanqo Səudiyə koalisiya qıləy cəsusiyə təyyarəşon bə zəmin əğandə.İrna bə Əlməyadin kanali nəğli əsosi elanış kardə ım cəsusiyə təyyarə Yəmənı silahinə ğıvvon zəmin bə həvo rəketəndə,Səna osmoniku bə zəmin eğandə bə.

Yəmənı silahinə ğıvvon zinə şanqo Səudiyə koalisiya qıləy cəsusiyə təyyarəşon bə zəmin əğandə.İrna bə Əlməyadin kanali nəğli əsosi elanış kardə ım cəsusiyə təyyarə Yəmənı silahinə ğıvvon zəmin bə həvo rəketəndə,Səna osmoniku bə zəmin eğandə bə.

Əlməyadin kanal eyne holədə qıləy təciliyə xəbərəndə zinə şanqo xəbəş do ki qıləy dəhşətinə  tıpımoni,Yəmənı paytəxt Sənaş lorzıniyə.