Jun 21, 2022 06:04 Asia/Tehran

Fələstini qıləy binaədə israili rəketon qıniye.

Fələstini qıləy binaədə, sionist rejimi səmtiku çand qılə rəket qınyə bıə və ım bina xərobış karde.