Aug 10, 2022 10:06 Asia/Tehran
  • İslamiyə cihodi muğavimət təşkiloti tojə stratejikə rəketon nışo doey

Dəvardə rujonku ki Fələstini muğaviməti qrupon iyən sionist rejimi miyono daveon bino bıə, İslamiyə cihod təşkiloti hərbion həm ıştə tojə rəketon nışoşon do.