Aug 10, 2022 22:21 Asia/Tehran
  • Sionist rejimi cinoyəton məhkumiyətədəTehroni milləti aksiya

Ğəzzədə bıə Sionist rejimi cinoyəton məhkumiyətədə, Tehroni millət aksiya bərpo kardən.

Zinə seşənbə Tehronədə millət de aksiya bərpo kardey vositə, Ğəzzədə bıə sionist rejimi cinoyəton məhkumışon kardə.

Həminə aksiyaədə, millət de şuaroni bənə "bə Amerkə marde","bə iarail marde" və "Heyhatmennə zıllə" bə sionist rejimi ıştə nifrəti elanışon kardə .

Bə İran peres aqentiyəti raporti əsos, Tehronədə iyən aksiyaədə, Fəçəstini islami muğaviməti hərəkət votışe: bə Fləstini millət, harcurnə təcaviz bə sionist rejimi ohdəy.

Tehronədə Həmas hərəkəti  nı oyəndə əlovəş do: sionist rejimi məhv kardey iyən Ğuddsi ozodəti çəmə hədəfe.

Tags