Oct 02, 2022 14:35 Asia/Tehran
  • Bə Məscidull-Əğsa Seonist rejimi qədə şəhron ənşton hucum

İ qrup Seonist rejimi qədə şəhron ənştonştə kəson Babull (bə) məğarebə tərəfo de Seonist rejimi ğıvvon himoyə bə Məscidull-Əğsa hucumışon ka

Seonist rejimi qədə şəhron ənşton de Məscidull-Əğsadə bıə Fələstinıjə şəhrvandon norohət karde hədəfi ın məçiti səhnonədə telmudi nomo mənosikışon əncom do.

İsraili işğalqərə rejimi polis bə Məscidull-Əğsa Ğuds işğaliyə şəhri sakin bıə Fələstinıjon daxil bıeyo məhdodiyətonışon icod ka və Məscidull-Əğsa daxil bıə vıranədə dastqirışon ka.

Tags