okt 13, 2019 13:14 Asia/Tehran
  • Ostoro qomruki yol: Ostoro marziku Ərbəyini zayiron daxil bıey 40 faiz ziyod bıə

Ostoro sərhədiyə terminali mudir votışe:Ostoro zəminiyə sərhədiku Ərbəyini xarici zayiron daxil be bə 16 həzo 800 nəfər rəse ki, nisbət bə dəvardə sori 40 faiz vey

Mənsur Babayi de İsna xəbərikə mərkəzi mısohibədə de bə İmom Huseyn(ə)-i Ərbəyini yolə şemoni əyyami rəse işarə kardey votışe:

 Im sornə sorədə 16 həzo 800 nəfər xarici zayir Az.R, Rusiyə, Uzbəkiston və Ğəfğaz baxşi co qılə kişvəronku Ostoro zəminiyə sərhədiku bə Ostoro daxil bən.

Əv bəyonış ka inki, Xarici zayiron əlovə bə inki, de piyodə lınqi de 270 qılə aftobus və 100 qılə qədə və şəxsiyə maşinon ğolibədə Ostoro sərhədiku dəvardən.

In ədəd nisbət bə dəvardə sori 40 faiz ve bəy.

 

təğ

komment