okt 21, 2019 13:08 Asia/Tehran
  • Kişvəri şimol kaştemoni məhsulon ixracatiro terminali bə ro dəğandey

Qilonədə Kişvəri şimol kaştemoni məhsulon ixracatiro terminali bə ro dəğandey bəbe

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Qiloni sənaye, mədən və ticorəti təşkilot votışe:

Bə Kaspi dıyo ətrofədə bə kişvəron kaştemoni məhsulon ixracatiro Qilon ostani çokə mevğeyyət, bə Qilon sənaye vəziri səfərədə ğərol noəbe ki, kişvəri şimolədə ostandə kştemoni məhsulon ixracat bə ro dəğandey bıbo.

Fərhad Dəlğpuş votışe: Qilon bəzne bə Kaspi dıyo ətrofədə bıə kişvəron 400 milyon nəfəriyə vıjor ki, ixtisadi və ticari mığoviləon uzve ,kaştemoni məhsulon ixracatiro çokə rolış bıbu.

Əv zəmini, dıyovonəti və porton royku və omə rujonədə bə Avrasiyə kişvəron bo və məhsulon reylsiyə nəğliyati imkon Qiloni co qılə zərfiyyətonku zınişe.

 

 

təğ

komment