noy 09, 2019 10:29 Asia/Tehran
  • Qiloni ostandar bə Tolış şəhri səfəş kardə

Qiloni ostandar Ərsəlan Zare bə Tolış şəhristani səfəş kardə

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos Əsalem şəhri xərob bıə pardiku vindımon karde iyən Tolışon sınniyə alimon iclosədə iştırak karde Qiloni ostandari bə Tolış şəhristani səfə karde əsliyə bərnoməonkue.

təğ

komment