noy 09, 2019 13:13 Asia/Tehran
  • Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə Ayətullah Fəlahəti bə Tolış səfəş kardə

Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə və Rəşt şəhri cımə İmom Ayətullah Fəlahəti bə Tolış səfəş kardə

Qiloniku bə tele rədiyo xəbəriyə mərkəzi raporti əsos  Sınnion alimon iclosdə sıxan vote iyən de sınniyə şəhidon Əbullğasem Pursəid və Huşənq Xeyrəndiş və dı qılə şiyə şəhid Rəhman və Muhəmməd Rahelimoğəddəm xeyzonon vinde Qilon ostani vəli fəğih nımoyəndə Ayətullah Fəlahəti İ rujnə səfə bərnoməonkuy.

təğ

komment