noy 14, 2019 14:25 Asia/Tehran

Haftə xəbə jurnalədə bə Tolışə xəbəon quş bıdən.

Im haftə xəbə jurnali reportajədə İroni Tolışon miyono vəhdət iyən xəbə analizədə Gilani ticarət zərfiyəti barədə qəp jedəmon.

təğ

komment