Jan 14, 2020 13:12 Asia/Tehran

Ostoro İmom cımə çın şəhr icro aparatonku Fatimi fərhənqi tərvic kardero hınə iyən hınə soybon potensiyaliku oko doey tələbış karde

Ostoro İmom cımə çın şəhr icro aparatonku Fatimi fərhənqi tərvic kardero hınə iyən hınə soybon potensiyaliku oko doey tələbış karde

təğ

komment