fev 15, 2020 13:58 Asia/Tehran
  • Rəştədə

"Kaspiyan kup" beynəlxalğ şahmati 18 minə dıvrə mısobiğə de 906 nəfəri 11 qılə kişvəriku Rəşt şəhrədə bino be

Bə Mehr xəbəriyə mərkəzi raporti əsoss "Kaspiyan kup" beynəlxalğ şahmati 18 minə dıvrə mısobiğə  bə İroni təğvimi əsos Bəhman manqi 25 minə ruji Rəşt şəhrədə ın şəhri Yadeqar Emam nomo varzeşiyə salondə 11 qılə kişvəriku de 906 nəfər şahmati hənək karde iştıraki bino be.

In mısobığədə  80 nəfər Rusiyə, Az.R, Ermənestan, Qurcestan, Turkəmənıstan, Turkiyə və İrağiku varzişkoron iştrakışon kardə.

təğ

komment